Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz

Cemaat ile Namaz Kılmanın Önemi

Allah ü Teala’nın (c.c.) kullarına farz kıldığı en güzel ibadetlerden ve İslam’ın 5 şartından olan namaz, mü’minlerin huzur içinde Allah (c.c.) ile baş başa kaldığı, O’na dua, hamd, şükür ve tövbe ettiği mübarek bir ibadettir.

Bu güzel ibadeti Müslümanların toplanarak birlikte gerçekleştirmesi, cemaat kurmanın oluşturduğu ortam ve cemaat ile kılınan namazın mü’minler arasında hissettirdiği paylaşım ise ayrı bir fazilete sahiptir.

Namazı cemaatle birlikte kılmak, namaz için camiye gitmek ya da evde cemaat oluşturarak namaz eda etmek asr-ı saadetten beri var olan ve inşallah kıyamete kadar da var olacak bir birlikteliktir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) de ömrü boyunca cemaate namaz kıldırmaya gayret etmiş, kendisi kıldıramadığı dönemlerde ise Hz. Ebubekir (r.a.) önderliğindeki cemaate katılarak namazlarını eda etmiştir. Resulullah’ın (s.a.v.) cemaatle birlikte namaz kılmaya dair söylediği pek çok söz, namazı cemaatle kılmaya teşvik ettiği pek çok hadis ve hadise vardır.

Peygamberimizin (s.a.v.) dinimizin direği olan namazı cemaatle kılmayı her zaman teşvik etmiş olması, imandan sonra en büyük İslam emri olan bu ibadeti cemaatle iştirak etmeyi İslam’ın şiarı ve sembollerinden biri yapmıştır.

ibn-i Ömer’den (r.a.) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.); “Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür” buyurmuştur. (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249)

Bu da cemaat ile kılınan namazın, tek başına kılınan namazın sevabından daha çok sevap kazandırdığının ve cemaat ile namaz kılmanın yalnız kılmaktan daha faziletli olduğunun göstergesidir.

Namazı cemaatle eda etmek, Müslümanlar arasındaki birlik – beraberlik duygularını pekiştirir. Din kardeşleri arasındaki iletişim cemaat namazları sayesinde kuvvetlenir. Müslümanların birbirlerine olan bağlılıkları, samimiyetleri, ilgileri ve özenleri cemaatle kılınan namazlar sayesinde yenilenir ve sevgi, saygı duygusunu uyandırır.

Cemaat ile namaz kılmaya gayret etmek sadece daha fazla sevap kazanılmasını sağlamakla kalmaz, İslam’ın bir parçası olunduğunu, Müslümanlığın birlik ve beraberlik dini olduğunu, Allah’ın (c.c.) kulu olunduğunu daha iyi idrak edilmesini sağlar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Namazı Cemaatle Kılma Hususunda Neler Söylemiş?

  • “İnsanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.”

                                                                                      (Buharî, ezan, 9,32; Müslim, salat, 129)

  • “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevab alır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa, bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.”

                                                                                  (Buharî, ezan, 34; Müslim, Mesacid, 260)

  • “Kişinin cemaat ile kıldığı namaz, evinde veya çarşıda kıldığı namazdan yirmi beş derece daha faziletlidir. Bu fazilet şu şekilde gerçekleşir: Biriniz güzelce abdest alır sırf namaz kılmak için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her adım için bir sevap verilir ve bir günahı silinir. Camiye girdiği zaman namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece; ‘Allah’ım! Bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tövbesini kabul et’ diye dua ederler.”

                                                                                                      (Ebu Dâvûd, Salât, 49, I, 378)

  • “Kişinin bir başka kişi ile birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişi ile birlikte kıldığı namaz bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah’a o nispette sevimlidir.”

                                                                                                                 (Ebu Dâvûd, Salât, 47)

  • “Allah Teala Hazretleri, mescidlere gidip gelenler için, her gidip gelmede cennetten nimetler hazırlamıştır”

                                                                                                            (Zübdet’ül Buhari, s.116)

  • “Yatsı namazını cemaatle kılan kişi gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap alır; sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.”

                                                                                   (Buhârî, Ezân 34; Müslim, Mesacid 260)

 

Ayetlerde Cemaatle Namaza Teşvik

“Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”

                                                                                                                 Bakara Suresi, 43. Ayet

Bu ayet-i kerimede geçen “Rükû edenlerle birlikte rükû etmek” fiili, cemaat ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bakara Suresi’nin 43. Ayet-i kerimesindeki bu vurgu, Müslümanları namazlarını cemaat eşliğinde eda etmeye teşvik eder.

Namaz cemaat ile kılındığı vakit hem bedenler hem de ruhlar birbirlerinden destek alır, böylelikle nefis ve şeytan ile mücadele etmek kolaylaşır, namazı doğru bir şekilde eda etmek kuvvetlenir.

“(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”

                                                                                                                   Nisâ Suresi, 102. Ayet

Allah (c.c.) savaş ortamında dahi namazın cemaatle kılınmasını emretmiştir.

Bir önceki yazımızda Ayet-el Kürsi’nin Faziletlerini anlattık.

İlgili yazılardan bazıları ise şöyle; Mâun Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri – Teheccüd Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? – Namaz Sureleri – İnşirah Suresinin Meali, Okunuşu ve Önemi – Tesbih Çekmenin FaziletleriFatiha Suresinin Faziletleri ve Anlamı – Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?Namazda Riya Salât ü Selam Nedir? Nasıl Salavat Getirilir?Güven Toplumu; Daru’s SelamTeyemmüm Nedir?

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.