Cuma Suresinin Hikmeti ve Türkçe Anlamı

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, 
hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. 
Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."
Cuma Suresi, 9. Ayet

Cuma Suresi

Kur’an-ı Kerim’in 62. suresi olan Cuma suresi, 11 ayetten oluşmaktadır.

Medine döneminde nazil olan Cuma suresi, ismini 9. ayet-i kerimesinde geçen “el-Cuma” ibaresinden almıştır.

Nüzul sıralamasında 110. sure olan Cuma suresi, Saff suresinden sonra, Fetih suresinden ise önce inmiştir.

Cuma Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder. (1) O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. (2) (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (3) İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. (4) Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (5) De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!” (6) Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. (7) De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” (8) Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (9) Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. (10) (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (11)

Cuma Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.
Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.
Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.
Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.
Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.
Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.
Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır.
Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18) 

Haftanın en hayırlı günü olan Cuma günleri ibadet ederken Cuma suresini okumak çok hayırlıdır.

Cuma Suresinin Faziletleri

Kur’an’daki surelerin birçoğu, göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah’ı (c.c.) tenzil ve teşbih ettiğini belirterek başlamaktadır. Cuma suresi de bu şekilde başlar.

Cuma günü anlamındaki bu sure, temelde Cuma namazıyla ilgili hükümleri konu edinmektedir. Cuma namazının ne kadar önemli olduğunu bildirerek, Cuma ezanı okunduğu zaman Müslümanların her şeyi bırakıp Cuma namazına gitmesi gerektiği anlatılmıştır. Fakat sure yalnızca cuma gününün mübarekliğine ve cuma namazının hükmüne yer vermez.

Cuma suresinde anlatılan bir diğer husus Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisi olarak gönderildiğidir. Allah’ın (c.c.), Resulullah’ı (s.a.v.) İslamiyeti anlatması ve öğretmesi için tüm insanlara bir lütuf olarak gönderdiği bildirilmektedir.

Bunun yanı sıra sure, Yahudilerin Allahu Teala’nın (c.c.) dinini çarpıtmalarına da değinir. Yahudilerin Tevrat’tan nasıl saptıklarını ve kendi soylarını ne denli üstün gördüklerini anlatan ve bunun ne denli büyük bir yanlış olduğunu bildirir. Sure, bu şekilde davranan Yahudilerin Allah’ın (c.c.) kitabını ve dinini çarptırdıkları için cezalandırılacaklarını anlatır.

Allahuteala (c.c.) Yahudilerin Hz. Muhammed’i (s.a.v.) peygamber kabul etmeyişlerinin hatasına ve Resulünün (s.a.v.) tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğine vurgu yapar.

Cuma suresinin 11. ayet-i kerimesi de ayrıca üzerine düşülen bir ayettir. Bu ayet, Cuma suresinin nüzul sebeplerinden biri olarak işaret edilir.

“(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: ‘Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.’”
Cuma Suresi, 11. Ayet

Ayette “onlar” diye bahsedilenlerin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Cuma hutbesi verdiği bir esnada, bulundukları yere gelen bir kervan üzerine hutbeyi terk edenlerdir. 11. ayet-i kerime ticaret ve eğlence gibi hususları Cuma hutbesine tercih edenlere karşı bir uyarıdır. Cuma namazı kadar Cuma hutbesini dinlemenin de ne derece önemli olduğuna da bir işaret niteliği taşımaktadır.

Allahu Teala (c.c.) Cuma suresinde kullarına Cuma gününün Müslümanların en mübarek günü olduğunu anlatmıştır.


Bir önceki yazımızda Peygamber Efendimize (s.a.v.) Saygının Önemini anlattık.
İlgili diğer yazılardan bazıları ise;
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
Cuma Günleri İçin 10 Sünnet
Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?
Müslüman Çalışkandır!
Namaz ile İlgili Ayetler
Tesbih Çekmenin Faziletleri
Kısas Nedir? Kısas Ayetleri Hangileridir?
Kafirlere İtaat Etmek
Kafirun Suresi Anlamı, Okunuşu ve Önemi

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.