Felak Suresinin Anlamı, Okunuşu ve Faziletleri

Felak Suresi

Felak suresi Kur’an-ı Kerim’in 113. suresidir. 5 ayetten oluşan Felak suresi iniş sırasına göre ise 20. suredir.

Felak suresinin Mekki mi Medini mi olduğu konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Fakat surenin Medine‘de nazil olduğu görüşü daha yaygındır ve geçerli kabul edilen görüştür.

Felak suresi ismini ilk ayet-i kerimesinde geçen “felak” sözcüğünden alır. Felak kelime anlamı olarak; sabah aydınlığı, şafak aydınlığı ve felek gibi anlamları karşılamaktadır.

Felak suresi Nas suresi ile birlikte (peş peşe) inmiştir. Felak, Nas suresi ile birlikte “muavvizeteyn” ismiyle anılırken, İhlas, Felak ve Nas surelerinin üçü birlikte “muavvizât” ismini almaktadır.

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm
Kul e’ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresinin Faziletleri

Felak suresi, Allahuteala’ya (c.c.) sığınma, olumsuzluklardan sakınma suresidir.

Felak, kulun olumsuzluklar karşısında Rabb’e (c.c.) sığınma, Rabb’den (c.c.) medet umma yollarının en güzellerindendir. Felak suresi olumsuzluklarla karşılaşmadan da oluşabilecek her türlü menfi durumdan Allah’a (c.c.) sığınmanın, kendini korumaya almanın en hayırlı şekillerindendir.

Felak suresi ilk ayet-i kerimesinde Allah’a (c.c.) sığınma emriyle başlar.

Felak suresi tam anlamıyla kötülüklerden korunma, her türlü kötülük karşısında Allah’a (c.c.) sığınmayı ifade eden çok faziletli bir suredir. İlk ayetin ardından Allahuteala’nın (c.c.) yaratmış olduğu her türlü şeyin zararlarından, karanlığın şerrinden yine Allah’a (c.c.) sığınmak gerektiğini bildirerek devam eder. Burada bahsedilen karanlık yalnızca gece karanlığını ifade etmez. Aynı zamanda cehaletin, zulmün karanlığından, insan düşüncelerindeki karanlıklardan, kin, nefret, öfke, kıskançlık, haset, şehvet gibi karanlık hislerden, insanın içini ve ruhunu karartan her türlü olumsuz duygu ve düşüncelerden de bahseder.

Dördüncü ayet-i kerimede ise büyücülük, üfürükçülük, kötü ve sapkın fikirler ile, yanlış ideolojilerle insanların inançlarını zedeleyen ve inancının bu yollarla zedelenmesine müsaade eden insanlardan bahseder. Sapkın fikir ve düşünceler, sapkın davranışlar insanların içindeki inanç düğümlerini çözebilecek, kişiyi küfre düşürebilecek olgulardır.

Son ayet-i kerime de hasedin ve hasetçiliğin ne denli uzak durulması gereken bir şey olduğunu net bir şekilde vurgular. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde olduğu gibi burada da hasetin nasıl sakınılması gereken kötü bir huy olduğunun altı çizilmiş, haset edenden Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Felak suresinin faziletleriyle ilgili hadis-i şerifler de oldukça fazladır.

Örneğim Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilen bir hadis şöyledir;
"Resulullah rahatsızlık anında ve gece yatağına gireceği sırada
İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini okuyup avuçlarına üfler ve
elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı."

(Buhârî,“Feżâ'ilü’l-Kurân” 14; Ebû Dâvûd “Edeb” 98;
Tirmizî “Daavât” 21)
Ukbe bin Âmir’in rivayetine göre de Hz. Peygamber kendisine;
“Ey Ukbe! Sen ‘Kul eûzü bi-rabbi’l-felak’ sûresini oku; zira
Allah’a bu sûreden daha sevimli gelen ve daha beliğ olan
hiçbir sûre okuyamazsın;
mümkün oldukça onu oku” buyurmuştur.
(Müsned, IV, 149, 155)

Bir önceki yazımızda İhlas Nedir? sorusuna cevap vererek Dinde İhlası anlattık.
İlgili yazılarımızdan bazıları ise şöyle;
Kur’an’da Haset ve Kıskançlık
İslâmiyet’te Kibir
Murâkabe Neden Hayatımızın Temelinde Olmalı?
Şeytanı Uzaklaştıran Mübarek Dua; Ayet-el Kürsi
İnsanın Yaratılışı!
Tefekkür Nedir? Tefekkür ile İlgili Ayetler Hangileridir?
Dinden Dönme / İrtidat
Riyakarlık ve Riyadan Uzak Durma
Kafirun Suresi Anlamı, Okunuşu ve Önemi
Mescid-i Aksa Hakkında Merak Edilenler!

“Felak Suresinin Anlamı, Okunuşu ve Faziletleri” üzerine 2 yorum.

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.