İhlas Suresinin Okunuşu, Meali ve Önemi

İhlas Suresi

İhlas suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. 4 ayetten oluşan bir suredir.

İniş sırasına göre ise 22. suredir ve İhlas suresinden önce Nas suresi, İhlas’tan sonra da Necm suresi nazil olmuştur.

Genel görüş surenin Mekke’de nazil olduğu yönünde olsa da Medine’de indiğine dair rivayetler de mevcuttur. Ama İhlas suresinin Mekki olduğu görüşü geçerli kabul edilmiştir.

Surenin üslubu ve anlatımı Mekki olduğu görüşünün desteklemekte ve bu yöndeki rivayetler de çok daha fazladır.

İhlas suresinin Mekke’de nazil olduğuna dair Ebu Aliye Şabi,
Abdullah ibni Mes’ûd (r.a.), Ubeyy bin Ka’b (r.a.) ve İkrime’den
gibi çok sayıda kişinin rivayeti bulunmaktadır ve hepsi aynı
olayı anlatır.

İçlerinde Amr b. Feyt, Zeyt b. Kays da bulunan Mekkeli müşriklerin
oluşturduğu bir grup Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) gelerek,
"Ey Muhammed (s.a.v.)! Bize Rabbinin soyunu anlat! Onun
sıfatlarından bahset. O altın, gümüş, bakır ya da demirden
bir şey midir? Zira bizim ilahlarımız böyle şeylerdendir."
dediler. Bunun üzerine Rasulullah (sa.v.) onlara, "Benim Rabbim,
hiçbir şeyden meydana gelmedi. O, her şeyin yaratıcısıdır."
buyurdu ve bu durum üzerine de İhlas suresi Mekke'de nazil oldu.
(Müsned, V, 133-134)

Bunun yanı sıra İhlas suresinin Medine’de nazil olduğunu söyleyenler de mevcuttur. Onlar ise;

Rivayet olunur ki; Bir gün Yahudiler ve Hristiyanların 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yanına gelerek ona Allah (c.c.)
hakkında sorular sormuşlardır.Onların yönelttiği bu sorular üzerine de
cevap olarak Cebrâil (a.s.) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gelerek 
“Kul hüvellahü ehad” suresini okumuştur. 
(Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). 

Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

İhlas kelime anlamı olarak; samimiyet, samimi olma, bağlanma, dinde içten olma gibi anlamları karşılamaktadır.

İhlas Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”  “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

İhlas Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed
Lem yelid ve lem yûled
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Faziletleri

İhlas suresi, Allah’ın (c.c.) birliğini anlatan bir suredir. Bu yüzden de Tevhid suresi olarak da bilinir. Aynı zamanda sure “Kul hüvallahü ehad” olarak da bilinir.

Allahuteala (c.c.) İhlas suresinde, Allah’ın (c.c.)hiçbir ortağının olmadığını belirtmiş ve şirkin her türlüsünü reddetmiştir.

İhlas suresinde anlatıldığı şekilde Allah’a (c.c.) inanan, tevhid inancına tam manasıyla sahip, dine içtenlik ve samimiyetle bağlı, Allah (c.c.) rızasını gözeterek yaşayan kişiler ancak ihlaslı bir mümin olabilir.

İhlas suresinin ne denli faziletli olduğunu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) şu sözleri anlatmaktadır;

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki; “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.”
(Buhârî, “Tevhîd”, 1)

İhlas suresinin önemini vurgulayan bir başka rivayet ise;

Hz. Muhammed'in (s.a.v.), İhlas suresini sevdiği için onu her namazda
okuyan bir sahabeye; “Onu sevmen seni cennete götürür”
müjdesini vermiştir.
(Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93;
diğer hadisler için bknz: İbn Kesîr, VIII, 539-546)

Tevhid inancının anahtarlarından olan İhlas suresi, Allah’ı (c.c.) anlatır. Bir Müslümanın inanması gerekenleri bildirir.

Kuvvetli bir Müslüman, samimi olmak İhlas’ta anlatıldığı şekilde Allah’a (c.c.) inanırsa ancak gerçek bir mümin olabilir.


Bir önceki yazımızda İslamın İlk Basamağı; Kelime-i Şehadeti anlattık.
İlgili yazılardan bazıları ise şöyle;
Kur’an-ı Kerim, Allah Sevgisi İçin Neler Söylüyor?
Tefekkür Nedir? Tefekkür ile İlgili Ayetler Hangileridir?
Allah’ın Diriliği ile İlgili Ayetler Hangileridir?
Allah’ın (c.c.) Sıfatları
Şirk Nedir? Gizli Şirk Nasıl Yapılır?
Murâkabe Neden Hayatımızın Temelinde Olmalı?
Şeytanı Uzaklaştıran Mübarek Dua; Ayet-el Kürsi
Kevser Suresinin Meali, Okunuşu ve Faziletleri
Tüm Yaşamın En Önemli Anı; “Müslüman Ölmek”
Riyakarlık ve Riyadan Uzak Durma

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.