İslam ve Tasavvuf

Tasavvuf Nedir? İslam’da Tasavvufun Yeri Nasıldır?

Tasavvuf, bir bilim dalı olarak ele alınmaktadır. Bu bilim dalının İslamiyet’teki yeri ise İslam’ın zâhir ve bâtın yargıları doğrultusunda sürdürülen mânevî ve içsel hayat tarzı.
Kur’an’ın ana başlıkları olan, iman, amel ve ahlaka atıflar yaparak kâmil insan yetiştiren bir bilim dalı olan tasavvufa Kur’an’da da atıflar olduğu genel anlamda kabul ediliyor.

Aynı zamanda tasavvufun başka bir boyutu da vardır. İman, amel ve ahlak çerçevesinde kamil insanlığı amaçlayan bu anlayış, elbette kendisine bu çerçevenin en güzel örneği Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) rol alır. Bunu da yine Kur’an’ı işaret ederek yapar;

“Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.”
Nisa Suresi, 80. Ayet

“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
Zümer Sûresi, 18. Ayet

"Kişi sevdiğiyle beraberdir."
(Buhârî, Edeb, 96)

Tasavvuf; Allah’a (c.c.) itaat etme yolunda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) itaat ederek onun yolunda ilerlemek, her konuda Resulullah’la (s.a.v.) birlikte olabilmek gayretidir.

Fikri ve hissi olarak her iki alanda da hem hal, tavır ve davranışlarda hem ibadetlerde hem de ahlakta Hz. Muhammed’e (s.a.v.) benzeme uğraşıdır tasavvuf.

Allah’ın (c.c.) Resulü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) hayatından, davranışlarından, yaşayışından, hadis-i şeriflerinden örnek alarak Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi rahmet üslubuyla ve itidal üzere yaşayabilmektir.

Tasavvuf, takva, ihlas, marifet ve vecd içerisinde Allah’ın (c.c.) kelamı Kur’an ve Hz. Muhammed’in sünnetleriyle hayatını geçirmektir.

İnsanlardaki, kainattaki ve en önemlisi Kur’an’daki ilahi azametleri görebilmek ve tefekkürde derinleşerek Allah’a (c.c.) yaklaşmak gayreti tasavvuftur.

Tasavvuf ve İnsan

Tasavvufta kişilerin iç dünyalarını şirkten, riyadan, haset ve kıskançlıktan, kibirden, cimrilikten ve israftan, ihtirastan, kötülükten arındırmayı amaçlar. Tasavvufta amaç takva sahibi olmaktır.

İlahi gerekliliklere daima uyan, Kur’an ve sünnet ölçülerinin dışına çıkmamaya çabalayan kişi tasavvuf insanıdır. Tasavvufta insan, her daim dengesini, yönünü ve ölçüsünü koruyabilmeye gayret eder.

Tasavvuf, manevi terbiye ile iman ve ihsana kalben yapılan bir gönül yolculuğudur. İnsan, ömrünü ihsan duygusu içinde yaptığı her hareketi Allah (c.c.) rızası için yapmaktır. Tasavvufta, hayatın akışının çalkantısı, şartların her zaman değişiklik göstermesi gibi hususlar Allahuteala’nın (c.c.) kelamının ve O’nun (c.c.) Resulünün (s.a.v.) yolundaki ilerleyişi etkilememelidir. Tasavvuf şükrün ve hamdın hayattan asla eksik edilmemesi gerektiğini benimser. Yaşanılan her anda, yapılan her eylemde Allah’c.c.) rızası gözetmek ve en önemlisi de şikayet etmemek tasavvufun temelleridir.

Tasavvufta insan, yardımsever olmanın, iyi huylu olmanın ve merhametli olmanın ne kadar önemli ve öncelikli olduğunun bilincindedir. Kendi kurtuluşunun, başkalarının kurtuluşuna da hizmetten geçtiği şuuruna erişmek için çabalar.

Tasavvuf Ehli Olanların Tasavvuf Tasvirleri;

 • Tasavvuf; kadere rızadır.
 • Tasavvuf; İslâm ahlâkı ile donanmaktır.
 • Tasavvuf; edeptir, tamamen edepten ibarettir.
 • Tasavvuf; emeli bırakıp amele devam etmektir.
 • Tasavvuf; Allah’a (c.c.) kayıtsız şartsız teslimiyettir.
 • Tasavvuf; gizli olan şirkten, küfürden kurtulmaktır.
 • Tasavvuf; kendi nefsinin ayıplarını, kusurlarını anlamaktır.
 • Tasavvuf; dinin emirlerine uyarak yasaklarından kaçmaktır.
 • Tasavvuf; insanları incitmemek, anlayışlı ve hoş görülü olmaktır.
 • Tasavvuf; fâni olan her şeye yüz çevirip, baki olana bağlanmaktır.
 • Tasavvuf; kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmaktır.
 • Tasavvuf; sünnet-i saniyyeye tutunmak ve bid’atlerden kaçınmaktır.
 • Tasavvuf; nefsin iman ve itaat etmesi, bütün ibadetlerin ve bütün hayırlı işlerin hakiki ve kusursuz olmasıdır.

Bir önceki yazımızda Namaz ile İlgili Ayetleri sizler için kaleme aldık.
İlgili yazılardan bazıları;
Tefekkür Nedir? Tefekkür ile İlgili Ayetler Hangileridir?
İhlas Nedir? Dinde İhlas!
İslamiyet’te Sabrın Önemi
Riyakarlık ve Riyadan Uzak Durma
Kur’an-ı Kerim, Allah Sevgisi İçin Neler Söylüyor?
Tesbih Çekmenin Faziletleri
İslâmiyet’te Cimrilik
Doğru Dua Etmenin Önemi
İslâmiyet’te Kibir
Salât ü Selam Nedir? Nasıl Salavat Getirilir?
Din Kardeşliğinin Önemi

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.