İslamda Anne ve Babaya Saygı

İslamiyet’te ebeveynlere saygılı olmak çok çok önemli konular arasındadır. Dinimiz her fırsatta anne ve babaya saygının, onlara itaat etmenin ve onları kırmamanın önemini vurgular.

Anne ve baba her Müslüman için çok önemlidir. Kur’an-ı Kerim’de de çok sayıda ayet-i kerimede her müminin anne ve babasına karşı saygıyla ve hoşgörüyle yaklaşması gerektiğinin altı çizilir.

İslam dininde anne ve babaya saygı göstermenin ve onların gönlünü hoş tutmanın öneminin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da çok defa vurgulandığı hadis-i şeriflerden anlaşılmaktadır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) büyük günahları anlatırken bunların başında Allah’a (c.c.) ortak koşma, yalan söyleme ve anne babaya merhametsizce davranmayı sıralamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) 
“Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?
Allah’a şirk koşmak, ana-babaya itaatsizlik etmek ve
yalancı şahitliği yapmaktır (ya da yalan sözdür)” buyurmuştur.
(Buhârî, Şehâdât 10, Edeb 6, Müslim, Îmân 143.
Ayrıca bk. Tirmizî, Şehâdât 3, Birr 4)

“Ana babayı ağlatmak (onlara) isyan etmektir ve
büyük günahlardandır.” (İbn-i Ömer)

Dinimiz Allah’a (c.c.) şirk koşma hususunda mazeret kabul etmez.
Aynı şekilde, İslamda anne ve babaya kötü davranmanın da bir mazereti yoktur.

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.”
İsrâ Suresi 23. Ayet

Hem Kur’an’ı Kerim hem de Hz. Muhammed (s.a.v.) anne ve babaya davranış konusunun önemini birçok kez bildirmiştir. Dinimiz, anne ve baba ile ilişkiyi kesmenin, onlarla ilgilenmemenin, anne ve babaları üzecek onların kalplerini kıracak davranışların ve onları üzecek sözler söylemenin; anne ve babaya itaatsizlik, saygısızlık olduğunu belirtir.

Anne ve babalar evlatlarından yapılması ve söylenmesi günah olmayan konularda her ne ister ve ne söylerse, onları kırmamak, anne ve babanın sözünü dinlemek gerekir.

Çocuğunu günaha sokacak bir şey istemeyen ebeveynlerin istekleri yerine getirilmelidir.

“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.”
Lokmân Suresi 14. – 15. Ayetler

Anne ve baba İslâmda çok önemli ve ayrı bir yere sahiptir. Dinimiz, anneye ve babaya büyük değer vermiştir ve her Müslümanın da aynısını yapması istemektedir.

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.”
Ahkâf Suresi 15. Ayet

Dinimiz çocuğunu dokuz ay boyunca karnında taşıyarak, evladını doğururken ölüme yakın dehşette doğum sancısı çekerek dünyaya getiren ve çocuğu kendi ayakları üzerinde durabilene kadar hakkı ödenemez bir sevgi ve sabırla çocuğunu büyüten annelere büyük önem verir.
Bu durumu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Cennet annelerin ayakları altındadır.” sözü ile vurgulamıştır.

Anne – Babaya Ne Zaman İtaat Edilmez?

“Biz, insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar, seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim.”
Ankebût Suresi 8. Ayet

“Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.”
Lokmân Suresi 15. Ayet

Bir önceki yazımızda Kevser Suresinin Meali, Okunuşu ve Faziletlerini sizler için anlattık.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
İslamiyet’te Aile Ahlakı
Hayırlı Evlat Nasıl Yetiştirilir? Kur’an Evladın Hayırlı Olması ile İlgili Neler Söylüyor?
Cennetle Müjdelenen Ameller
İslâmiyet’te Çocuk Sevgisi
Münafıklık Alâmetleri Nelerdir?
Kardeş Kalma Ahdi: SELAM
Güven Toplumu; Daru’s Selam
Şeytanı Uzaklaştıran Mübarek Dua; Ayet-el Kürsi
Din Kardeşliğinin Önemi
Kur’an-ı Kerim’de “Ahlâk”
Kafirlere İtaat Etmek


Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.