İslamın İlk Basamağı; Kelime-i Şehadet

İslamın şartlarından ve İslama girişin ilk basamağı olan mübarek ifade; Kelime-i Şehadet.

“Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. 
O Rahmân'dır, Rahîm'dir.”
Bakara Suresi, 163. Ayet

Kelime-i Şehadet, Müslüman olacak ve İslam ile onurlanacak kişilere ilk öğretilen şeydir.

Tevhidi ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) peygamberliğini ifade eden Kelime-i Şehadet ile; hem tek ilahın Allah (c.c.) olduğunu kabul edilir hem de Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) elçisi olarak peygamber kabul edilir.
Aynı zamanda Kelime-i Şehadet getiren kişi, tüm bunlara şahitlik de etmiş olur.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 
“Kim samimiyetle Allah’tan (c.c.) başka ilâh olmadığına ve
Muhammed’in Allah’ın (c.c.) Elçisi olduğuna şehadet ederse;
Allah (c.c.), ona cehennemi haram kılar.”
(Buhari 49)

Kelime-i Şehadet; edilmesidir. Bu tanıklık kesin bir bilgi ve inancın telaffuz edilmesidir.

Kelime-i Şehadet Türkçe Okunuşu

“Eşhedü En Lâ İlâhe İllallah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdûhü Ve Resûlü”

Kelime-i Şehadet Türkçe Anlamı

“Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.”

Allah’a (c.c.) Verilen Söz

Kelime-i Şehadet getiren kişi,
Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın (c.c.) resulü olduğuna tanıklık eder. Bu tanıklık kesin bir bilgi ve inancın telaffuz edilmesi halidir.

Kelime-i Şehadet, kişiyi Müslüman kılan sözdür. Bu yüce söz kişinin ahiretini ve ebedi hayatını kurtarır.

Eğer ki kişi gerçek bir inançla, kalpten şehadet ederse, bu onu kula kul olmaktan kurtarır. Şehadete erişmiş insan, tek gerçek ilah olduğunu bildiği Allah’a (c.c.) kulluk eder. Şehadet, insanı Allah’a (c.c.) kul yapar.

  • Kelime-i Şehadet getirmek, insanın Allahuteala’ya (c.c.) hayatı boyunca mümince bir duruş sergileyeceğinin sözünü vermesidir.

Müslümanlığın Birleştirici Gücü

Müslümanlar, kelime-i şehadet sayesinde tevhid ile birbirine bağlanır.

Şehadet; kültüre, coğrafyaya, dile ya da ırka bakmaz. Bunların her birini önemsizleştiren bu kutsal söz sadece inanca bakar. Her açıdan farklı olan insanlar şehadet çatısı altında aynı duygularla ve aynı inançla toplanır.

Kelime-i Şehadet, biz Müslümanları Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) ümmet kılan yüce bir cümledir.

Kelime-i Şehadet, Müslümanlığın sadece ilk adımı değil aynı zamanda son sözleridir. Bu da bir Müslümanın ömrünün Kelime-i Şehadetle başlayıp bitmesi gerektiğinin altını çizer. Elbette aslolan yaşanılan ömür boyunca şehadeti bırakmamaktır.

Allah’a (c.c.) ve onun Elçisine şehadet eden bir kişi
“Güç ve kuvvetin yegâne sahibi sensin. Ben de senin bir kulunum. Sen beni yarattın ve başıboş bırakmadın. Bizlere nasıl bir hayat yaşamamızı öğretmesi için elçi göndererek bizi önemsedin.”
demiş olur.

Kelime-i Şehadet tüm Müslümanları şehadet çatısı altında toplayan, her müminin gönlünü birleştiren bir telaffuzdur. Şehadet ile Allah’a (c.c.) kul, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ümmet olan her insan din kardeşidir ve aynı gayeler içinde, Allah (c.c.) rızasını gözeterek yaşamını sürdürme gayretindedir.

Elbette unutmamak da gerekir ki hiç kimse Kelime-i Şehadet’i söylemeye zorlanamaz. Zorla şehadet eden kişinin şehadeti geçerli sayılmaz.
Eğer kişi kendiliğinden Kelime-i Şehadet getirdiyse de İslâmiyet’in kural ve gereklerini öğrenip yerine getirmesi gerekir.


Bir önceki yazımızda Üç Ayların Başlangıcı; Recep Ayı hakkında bilgiler verdik.
İlgili yazılardan bir kısmı ise şöyle;
Güven Toplumu; Daru’s Selam
Tüm Yaşamın En Önemli Anı; “Müslüman Ölmek”
Tefekkür Nedir? Tefekkür ile İlgili Ayetler Hangileridir?
İman Artıp Eksilir Mi?
Kur’an-ı Kerim, Allah Sevgisi İçin Neler Söylüyor?
İnsanın Yaratılışı!
Şükrün Önemi ve Çeşitleri
Salât ü Selam Nedir? Nasıl Salavat Getirilir?
Kur’an’da Kıyamet Alâmetleri
Kafirun Suresi Anlamı, Okunuşu ve Önemi
İnsan Yeryüzünün Halifesidir
Dinden Dönme – İrtidat

“İslamın İlk Basamağı; Kelime-i Şehadet” üzerine 2 yorum.

  1. BU DÜNYANIN ANA GAYESİ TANIMA VE TANITMA İLE İLGİLİ. GAYE BİRLİĞİNDE İYİYİ TANIMA VE KENDİNİ İYİ TANITMA HER ORTAM VE DÜZEYDE AMAÇTIR. DUA: GAYEYİ BİR EDENİN HER İŞİNİ YEKSAN İDE ALLAH(C.C.). SITKI SADAKATLE İŞ GÖRENİN KATRESİNİ UMMAN EDE ALLAH(C.C.) ESEN VE AFİYETTE KALINIZ.

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.