Kafirlere İtaat Etmek

Kelime anlamı olarak itaat, söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek gibi anlamlar taşır.

İtaat kelimesi aynı zamanda İslami anlamda, kulun Allah (c.c.) karşısında olması gereken durumunu da açıklamaktadır. Kul, Allah’a (c.c.) itaat etmelidir. Kulun rolü, yaratan karşısındaki tavrı ve Allah’ın (c.c.) kullarından beklentilerinin hepsinin kökü itaattir.

Müslüman için itaat Allah’adır (c.c.)

Allahuteala (c.c.) Müslümanların kafirlere itaat etmemesi gerektiğini ve kafirlerin mü’minler üzerinde söz sahibi olma hakkının bulunmaması gerektiğini bildirir.

Kafirlere İtaat ve Hükmü

Bu önemli konu ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

"Allah'a isyanda yaratılanlara itaat yoktur."
(Buhari, Müslim)

Allah (c.c.) Resulü (s.a.v.) açıkça belirtmiştir ki her kim olursa olsun söz konusu itaat içerisinde en ufak bir masiyet (şirk, küfür, haram) barındırıyor ise o kişiye itaat edilmez.

İslamiyet, masiyet olan herhangi bir durumda, insana itaati yasaklamıştır.

Bununla ilgili bir örnek verecek olursak Allahuteala (c.c) Bakara suresinin 173. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur;

“Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.” (Bakara / 173) 
 
Allah (c.c.) ölmüş olan hayvanların eti ile beslenmeyi yasaklamış ve helal şekilde kesilmiş olan hayvanların yenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu ve bu durumu anlatan benzer içerikteki ayetler karşısında Mekkeli müşrikler itirazda bulunmuş ve Müslümanlara “Siz hayvanı kesip öldürünce helal oluyor da tabii bir ölümle ölen hayvan neden helal olmasın!” demişlerdir. Müşriklerin bu itirazının karşısında bazı Müslümanların kalplerinde şüpheler oluşmuştur.
 
Bunun üzerine de Allah (c.c.) En’am suresi 121. ayet-i kerimesini indirerek şüphe duyan kullarına buyurmuştur ki;
 

“Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz.” (En’am / 121)

Burada müşriklerin yaptığı masiyet cinsinden olan bir itirazdır. Allah’ın (c.c.) pek çok ayetinde açık ve net bir dille belirttiği hayvan etinden doğru şekilde beslenme biçimi ortadadır. Eğer ki buna rağmen herhangi bir Müslüman, müşriklerin lafını doğru kabul edip onlar gibi ölmüş olan bir hayvanın etini helal görürse o zaman kafirlere itaat etmiş olur.

Bu durum masiyet cinsinden olan bir itaattir ve Allah (c.c.) bunu yasaklamış, itaat edilen masiyetin cinsine göre insanların hüküm alacağını da belirtmiştir.
Bir Müslüman, küfür olan bir hususta kafirlere itaat ederse bu Müslümanı küfre götürür. Eğer Müslüman, şirk olan bir meselede müşriklere itaat ederse de bu onları şirke götürür.

Kafir Olan Anne Babaya İtaat ve Hükmü

İslamiyet anne babaya saygı hususuna büyük önem vermektedir. Hatta öyle ki, Allahuteala (c.c.) anne babanın kafir olması durumu dahi ayrı tutmuş ve kafir olan kişilerin anne baba olması durumunda yapılması gerekenleri ayrıca belirtmiştir.

Allah (c.c.) kullarına anne ve babası kafir olan mü’minlerin, onlara yine de iyi davranması gerektiğini, mutlak bir itaat olmasa da mukayyed bir itaat ile davranılmasını öğütlemiştir.

Bu konuyu Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de Lokman Suresi,  14. ve 15. ayetlerinde ele almıştır.

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.”  (Lokman / 14-15)

Lokman suresinin bu iki ayet-i kerimesinden anlaşılıyor ki, ebeveyne itaatin sınırları vardır. Eğer ebeveynler kafir ise onlar masiyeti emrettiği vakit onlara bu konuda itaat edilmez. Ama onun dışında her ne olursa olsun anne babaya her daim iyi ve saygıyla yaklaşmak sadece bunu yaparken onlar yüzünden şirke ve küfre düşmemeye dikkat etmek gerekir.

Kâfirlere İtaat ile İlgili Diğer Ayetler

“(Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik.) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur’an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!”
                                                                                                                 Furkân Suresi, 52. Ayet

“Ey Peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.”
                                                                                                                    Ahzâb Suresi, 1. Ayet

“Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah’a güvenip dayan, vekîl ve destek olarak Allah yeter.”

                                                                                                                 Ahzâb Suresi, 48. Ayet


Bir önceki yazımızda En’âm Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletlerini kaleme aldık.
İlgili yazılardan bazıları;
İslamiyet’te Aile Ahlakı
Münafıklık Alâmetleri Nelerdir?
İman Artıp Eksilir Mi?
Kur’an’da Kıyamet Alâmetleri
Tesbih Çekmenin Faziletleri
İslamiyet’te Sabrın Önemi
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
Cennetle Müjdelenen Ameller
Kur’an-ı Kerim, Allah Sevgisi İçin Neler Söylüyor?

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.