Kevser Suresinin Meali, Okunuşu ve Faziletleri

Kevser Suresi

Kevser Suresi Kur’an-ı Kerim’in 108. suresidir. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olarak da bilinen Kevser, 3 ayetlik bir suredir.

Kevser suresi, Aidiyat suresinden sonra nazil olmuştur ve iniş sırasına göre 15. sıradadır. Kevser suresinden sonra ise Tekâsür suresi nazil olmuştur.

Mekke döneminde nazil olan Kevser suresi her ne kadar Medine’de indiğine dair görüşler bulunuyor olsa da genel görüş surenin içeriğine ve üslubuna bakıldığında Mekki olduğu yönündedir.

Kevser suresi, ismini ilk ayet-i kerimede geçen “kevser” sözcüğünden alır.
Kevser, sıfat anlamında “çok, pek çok” demek iken, isim anlamında da “iyilik, hayır” anlamlarına gelir.

Hadislerde ve İlam ilmiyle ilgili pek çok kaynakta “kevser” Allah’ın (c.c.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vadettiği, cennette bulunan bir nehir, ırmak olarak belirtilmiştir. Bazı hadislerde ve kaynaklarda da kevserin cennette bulunan bir havuz olduğu anlatılmaktadır.

Kevser suresi “Nahr suresi” ve “İnna A’tayna” şeklinde de bilinmektedir.

Kevser Suresi Anlamı

“Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevseri verdik. O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. “

Kevser Suresi Okunuşu

“Bismillahirrahmânirrahîm. İnnâ a’taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter”

Kevser Suresi Faziletleri

3 ayeti olan Kevser suresinde kısa olmasına rağmen çeşitli konulara değinilmiştir.

İlk ayetinde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kevser verildiğini, yani Allahuteala’nın (c.c.) ona hayır ve güzellikler ihsan ettiğini bildirir. Ardından ikinci ayet-i kerimede de hem namaz ibadetinden hem de kurban kesmekten bahsedilir.

Kevser suresinin bu ikinci ayeti ile ilgili görüşler mevcuttur. Surenin 2. ayeti “O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurbanı kes” buyurur. Bu ayetten yola çıkarak da kurbanın namaz kılındıktan sonra kesilmesi gerektiği görüşü oldukça yaygındır.

Kevser suresinin 3. ayeti ise Hz. Muhammed’e (s.a.v.) düşmanlık ya da kin besleyen kimselerin kötü şekilde anılmaya layık olan kişiler olduğu belirtilmiş ve “asıl soyu kesin olanların” onlar olduğu bildirilmiştir.

Buradan yola çıkarak değinilmelidir ki Kevser suresinin son ayet-i kerimesinin surenin indiriliş amacı olduğu düşünülmektedir.

Kaynaklara ve hadis-i şeriflere göre Kevser suresinin indiriliş amacı ile ilgili rivayetler, Hz. Muhammed Mustafa’dan (s.a.v.) “ebter (nesli kesik)” şeklinde bahsedilmesi üzerinedir.

Rivayete göre;
As. bin Vail Mekkeli müşriklere, Hz. Muhammed hakkında “ebter” şeklinde bahsederek konuşması ve Kureyşli müşriklerin de yine aynı şekilde Resulü (s.a.v.) kötülemek amaçlı nesli kesin şeklinde dillerine dolamaları gibi olaylar, Kevser suresinin indirilişinin sebeplerindendir.

Bir diğer rivayet de yine bu hususla ilgili olan farklı bir konudur;
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) erkek çocuğunu kaybettiği zaman bunun üzerine düşmanları Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyunun devam etmeyeceğini vurgulamaları üzerine nazil olduğu şeklindedir.

(Taberî, XXX, 212, 213; Süyûtî, s. 221)

Konuyla ilgili birbirine benzeyen neredeyse sadece isimlerin değiştiği çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bunun sebebi de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) soyunun devam edemeyeceği konusunda müşriklerin kendisine ve etrafta Peygamberimize (s.a.v.) çok fazla dil uzatmasıdır.

Bu olayların tamamının Kevser suresinin nazil olmasına vesile olduğu, surenin Hz. Muhammed’e (s.a.v.) bir teselli olarak indirildiği görüşü oldukça yaygındır.

Ayrıca belirtmek gerekir;
Kevser suresi, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nübüvvetinin ilk yıllarında çektiği zorluklara teselli vermek maksadıyla indirilmiştir. Duhâ ve İnşirah sureleri de böyledir.

Ebter kelimesi; Araplar arasında erkek çocukları doğduktan sonra, onları kaybeden babalar için söylenen bir ifadedir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice’den (r.a.) olan oğlu Kasım ve Abdullah isimlerindeki iki erkek evladı küçük yaşlarda vefat etmiştir.


Bir önceki yazımızda Riyakarlık ve Riyadan Uzak Durma konusunu anlattık.
İlgili yazılarımızdan bazıları ise;
Kurban Keserken Okunacak Dualar
Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?
Mâun Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri
Kurban ile İlgili Ayetler
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
Namaz Sureleri
Namazda Riya
Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Fatiha Suresinin Faziletleri ve Anlamı
Teheccüd Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?
Kurban ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular


Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.