Kureyş Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri

Cabir'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur; “İnsanlar hayırda da şerde de Kuryeş’e tabidir.
Müslümanlar onların Müslümanlarına, kafirler de 
onların kafirlerine uyar."
(Müslim, İmaret 3, (1819) ; Tirmizî/menakib ; 65- Ahmed-: 1/242 )

Kureyş Suresi

Kureyş suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in 106. suresi olan Kureyş suresi iniş sırasına göre ise 29. suredir. Kur’an’da kendisinden önce bulunan Fil suresi ile içerik bakımından bağlantılıdır. İniş sırasında ise Kureyş suresinden önce Tîn suresi, sonra da Karia suresi inmiştir.

Kureyş, 4 ayetten oluşan kısa bir suredir ve bu sebeple namaz sureleri arasında da yer alır.

Kureyş suresi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabilesi olan Kureyş’e verilen nimetleri, güveni ve refahı konu edinmektedir.

Kureyş Suresinin Anlamı

“Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.”

Kureyş Suresinin Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Li îlâfi kurayş.
Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.
Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresinin Faziletleri

Kureyş suresi, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) mensup olduğu ve İslam tebliği ile ilk muhattap olan büyük Arap kabilesi ile ilgilidir.

Kureyş Kabilesi, Araplarca ezelden beri kutsal sayılan Kabe’nin gözetim ve bakımını üstlenmiş ve bu sebeple de diğer Arap kabileleri tarafından da saygı duyulan bir kabiledir.

Kureyş Kabilesi, Emîn Belde’nin huzurunu ve güvenini sağlayarak, Kabe’yi ziyarete gelenleri hoşnut bırakan hizmetlerde bulunarak diğer topluluklara da iyi örnek ve feyz olmuşlardır. Aynı zamanda Kur’an’da adı geçen bu büyük Arap kabilesi Kureyş mensupları, yazın Taif’in serinliklerinde kışın ise Yemen’in ılık havasında güven içerisinde serbestçe dolaşabilmiş ve ticari seyahatler yaparak kazançlar sağlamıştır.

Tüm bu huzurun, saygının, paranın ve Cahiliye Dönemi için oldukça ileride olan gelişmişliğin  Allah’ın (c.c.) Kureyşlilere bahşettiği bir lütuf olduğu belirtilmiştir.

Sure bu olumlu yaşam koşullarına, saygınlığa, diğer kabilelere ülfet sağlama imkanına sahip olunması karşılığında Kabe’nin Rabbi olan Allah’a (c.c.) şükredilmesi ve ibadet edilmesi gerektiğini vurgular.

Kureyş suresi Kureyşlilerin ticari seferlerle ekonomilerini düzeltmelerinden, çeşitli medeniyetlerle ve kültürlerle tanışıp gelişim göstermelerinden, güvenli ve huzurlu bir hayat sürmelerinden Kabe’nin kutsallığı sayesinde Kureyşlilerin bolluk içerisinde yaşamalarından bahsetmektedir. Kureyşlilerin Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere ve saygınlığa Kabe sayesinde ulaştığı ima edilir.

Kureyş suresinin bu doğrultuda verdiği temel mesaj ise; tüm bu nimet ve imkanları verenin Allah (c.c.) olduğunu unutmamak gerektiği, her şey için Allah’a (c.c.) ibadet edilmesi gerektiğidir. Bu şekilde sure imana davet eder.

İnsanoğlu bu dünyada her kim olursa olsun, nereye bağlı olursa olsun ihsan edilen nimetlere layık olmalı ve yalnızca Allah’a (c.c.) kulluk etmelidir.


Bir önceki yazımızda Kafirlere İtaat Konusundaki İnce Ayrımları kaleme aldık.
İlgili bazı yazılar;
Şükrün Önemi ve Çeşitleri
Doğru Dua Etmenin Önemi
Tefekkür Nedir? Tefekkür ile İlgili Ayetler Hangileridir?
Tüm Yaşamın En Önemli Anı; “Müslüman Ölmek”
Kudüs, Müslümanlar İçin Neden Önemlidir?
Mescid-i Aksa Hakkında Merak Edilenler!
Tövbe Ayı; Cemaziyelevvel 

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.