Müslümanın En Belirgin Şiarı; Temizlik!

“Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever,
kerîmdir ve kerîmi sever, temizdir ve temizi sever. 
Evlerinizin çevresini temizleyin.” 
(Tirmizî, Edeb 41)

İslamiyet’te Temizlik Nedir?

Dinimizde temizlik ciddi manada önemli bir husustur. İslam dini temizliğe büyük bir hassasiyetle yaklaşır.

İslama göre temizlik; yalnızca beden, elbise, yaşam alanı vb. gibi bir temizlikle sınırlı bir anlayış değildir. Aynı zamanda günahtan ve haramdan uzak durarak kalbi temizliğe sahip olmak da Müslümanlara emredilmiştir.

Müslüman olan bir kişinin temizlik anlayışı hem beden, kıyafet, yaşam alanı gibi maddi temizliği kapsamalı hem de dünyevi ilişkilerde ki temiz niyetliliği, hasetten ve kötülükten uzak durarak gönlünü temiz tutmayı yani manevi temizliği kapsamaktadır. Dinimiz her iki hususta da temizliği emreden bir dindir. Mümin bir kulun temiz olmaması düşünülemez.

Maddi ve manevi temizliğin yanı sıra bir Müslümanın dikkat etmesi gereken üçüncü bir temizlik hususu vardır; o da “hadesten teharet” olarak bilinen ibadet için temizliktir. Bu da hükmi temizlik olarak geçer.

Dinimizin temizlik konusuna yaklaşımı, kişinin sağlıklı yaşamasına ve insan olmanın onurunun gerektirdiği tabii bir duruma işaret eder.

  • İslam, Müslümanları temizlik konusunda pek çok görevle mükellef tutan bir dindir. Bir Müslümanın İslam’a göre temizlik çeşitlerinin hepsine uygun yalaması farzdır. Müslüman temiz olmakla mükelleftir.

İslama Göre Temizliğin Çeşitleri Nelerdir?

1. Maddi Temizlik

Maddi temizlik ilk akla geldiği gibi sadece beden yani kişisel temizlik demek değildir. Maddi temizlik hem kişisel temizliği hem de çevresel temizliği kapsar.

Bir mümin bedenini temiz tutmalı, kıyafetini ve yaşam alanını temiz tutmalı, eşyalarını temiz kullanmalı, yeyip içtiği besinlerin temizliğine özen göstermelidir.

Müslüman bir bireyin maddi temizliğin şartı olan sudan en verimli şekilde yararlanarak her zaman kendisini, eşyalarını ve çevresini temiz tutması gerekir. (Suyun bulunmadığı yerlerde ise, diğer temizlik yol ve unsurlarından yardım alınmalıdır.)

Maddi temizlik, ibadete hazırlık safhasında da şart olarak kabul edilir. Bu sebeple de hükmi temizliğin bir kısmını da kapsamaktadır.

2. Hükmi Temizlik

İslam dininde her ibadetin gereklilikleri vardır. İbadetleri yerine getirebilmek için öncesinde yapılması gereken birçok şey vardır.

Hükmi temizlik de ibadet için bir Müslümanın yerine getirmesi gereken temizliktir.

Namaz için alınan abdest, Müslüman bir kimsenin mutlaka eksik etmemesi gereken gusül abdesti gibi temizlikler ve bunların kademeleri hükmi temizliktir. Ayrıca su bulunmadığı durumlarda teyemmüm ile abdest yahut gusül almak da yine hükmi temizliğin gerekliliklerindendir.

3- Manevi Temizlik

Müslüman bir kişi sadece dışını, dışarıdaki etkenleri temiz tutmayla temiz olmuş sayılmaz. Kulun en çok dikkat etmesi gereken temizliklerin bir diğeridir manevi temizlik.

Kişi hayatını başkaları hakkında kötü düşüncelerden uzak tutarak yaşamaya gayret etmeli, hasetten, gıybetten, haramdan, hırstan, gösterişten ve bencillikten uzak durmalıdır. Ancak kötü duygulardan arınan kişi manevi temizliğin gerekliliklerini yerine getirmiş olabilir.

İslam’a göre Müslüman bir birey manevi olarak da temizlenmelidir.

Müslüman her daim Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğu bir hayat yaşadığını unutmamalı, maddi, hükmi ve manevi her açıdan temiz yaşamaya özen göstermelidir. Müslüman için tüm bu temizlik çeşitleri, hem manem hem de bedenen temiz olması hayatının temeline oturtması gereken bir husustur.

Kuran Temizlik ile İlgili Neler Söylüyor?

Kuran-ı Kerim’de yer alan temizlikle ilgili ayetlerden bazıları;

“Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.”
A’râf Suresi, 31. Ayet

“Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri: “Ne kadar kaldınız”? dedi. (Bir kısmı) “Bir gün, ya da bir günden az”, dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: “Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gönderin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.”
Kehf Suresi, 19. Ayet

“(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.”
Meryem Suresi, 13. Ayet

“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.”
Hac Suresi, 26. Ayet

“Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?”
Naziât Suresi, 18. Ayet


Bir önceki yazımızda Kur’an-ı Kerim, Ahirete Hazırlık ile İlgili Neler Söylüyor? sorusunu yanıtladık.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
Teyemmüm Nedir? Teyemmüm İle İlgili Ayetler Hangileridir?
Riyakarlık ve Riyadan Uzak Durma
Müslüman Çalışkandır!
Kur’an’da Helaller ve Haramlar!
İhlas Nedir? Dinde İhlas!
Tüm Yaşamın En Önemli Anı; “Müslüman Ölmek”
Kul Hakkı Yemenin Hükmü
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
İnşirah Suresinin Meali, Okunuşu ve Önemi

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.