Peygamber Efendimize (s.a.v.) Saygının Önemi

"Ey iman edenler! Allah'ın ve Resûlünün önüne geçmeyin. 
Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir."
Hucurât Suresi, 1. Ayet

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Allahu Teala’nın (c.c.) alemlere rahmet olarak gönderdiği yüce bir peygamberdir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz karakteriyle, huylarıyla, vicdanıyla, kişiliğiyle, söylemleri ve davranışlarıyla, yaptığı büyük küçük her hareketle ve aslında tüm varlığıyla insanlığa örnek teşkil eden bir insandı.

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşayış şekli, onun vefatından sonra da ümmet-i Muhammed’e örnek olmaya devam eden, muazzam, zamansız ve evrensel geçerliliği olan bir yaşam biçimidir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) adabı muaşeret kurallarını hayatı boyunca tüm Müslümanlara ve tüm dünyaya yaşayarak öğretmiştir. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) aynı zamanda nasıl doğru olunacağını, doğruluk, dürüstlük ve saygı kavramlarını da yaşayış biçimiyle örnekleyerek göstermiştir.

Peygamberlere Saygı

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar.
Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.
Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette
lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.”
Ahzâb Suresi, 56. - 57. Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de de Allah’ın (c.c.) apaçık bir dille belirttiği gibi Allah’ın (c.c.) Resulünü hor görecek bir kişi Müslüman olamaz. Kullar Allah’a (c.c.) ve O’nun Resulü Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygıda kusur etmemeyi gaye edinmelidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı ve hürmet göstermek, Müslüman olmanın en temel şartıdır.

Allahu Teala’nın (c.c.) en sevgili kulu olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm zamanların ve mekanların en kamil örneğidir. İnsanların en hayırlısı, en kamili olan Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizden yanında bahsedildiği anda salâtu selam getirmeyen, bir salavatı dahi esirgeyen kimseler Allah (c.c.) katında cimri atfedilmiştir.

Allah (c.c.) Peygamberlere saygıyı, erdemli olmanın en temel ve önemli unsuru olarak zikretmiştir.

Kur’an, sadece Hz. Muhammed’e (s.a.v.) değil, Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm peygamberlere saygı duyulması gerektiğini öğretir. Peygamberlere ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) saygı duymak bir kulun yapması gerekenlerdendir. Hem Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) hem de diğer herhangi bir peygamberi tartışma konusu haline getirmek ya da onlara duyulacak saygı ya da sevgiye ölçü biçmek, onlara saygı konusunda polemik yaratmak, Allah’ın (c.c.) elçilerine dil uzatacak, onları öteleyecek ya da kötüleyecek konuşmalar yapmak şüphe yok ki iyi niyetten uzaktır ve kabul edilemez bir saygısızlıktır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Saygı ile İlgili Bazı Ayetler

“Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah’ındır. (O’nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.”
Nisâ Suresi, 170. Ayet

“Müminler, ancak Allah’a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.”
Nûr Suresi, 62. Ayet

“(Ey müminler!) Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” 
Nûr Suresi, 63. Ayet

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.”
Ahzâb Suresi, 56. – 57. Ayetler

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber’e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah’ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah’ın, gönüllerini takvâ (Allah’a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 
Hucurât Suresi, 1. – 5. Ayetler


Bir önceki yazımızda Kul Hakkı Yemenin Hükmünü ele aldık.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
Salât ü Selam Nedir? Nasıl Salavat Getirilir?
Güven Toplumu; Daru’s Selam
Din Kardeşliğinin Önemi
İhlas Nedir? Dinde İhlas!
Tesbih Çekmenin Faziletleri
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
Telbiye Nedir?
Kafirlere İtaat Etmek
Mescid-i Aksa Hakkında Merak Edilenler!
İslam’da Kudüs’ün Önemi
İslâmiyet’te Kibir
İslamın İlk Basamağı; Kelime-i Şehadet

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.