Regaip Kandili

Regaip Kandili, 3 Ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk Cuma gecesine , yani Perşembe ile Cumanın birleştiği gecedir.
Regaip Kandili’ne Regaip Gecesi de denir. 

Arapça bir kelime olan regâib, “reğa-be” kökünden gelmektedir.
Kelime anlamı olarak reğa-be; bir şeye karşı meyletmek, istemek ve bu yüzden o yolda çaba harcamak demektir.

Regaip terim olarak kullanıldığında ise Türkçe’de Kandil gecelerinden birini temsil ediyor.
3 aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilk ayı Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip Kandili olarak kutlanılıyor.
Recep, Hicri Takvime göre 7. aydır.

Her ne kadar regâib kelimesi Kur’an-ı Kerim’de geçmese de İslam Tarihi kaynaklarından ve hadislerden bu gecenin mübarek gecelerden olduğu bilinmektedir.
Bunun yanı sıra regaip kelimesinin kökü olan “reğabe”den türemiş bazı kelimelere Kur’an’da yer verilmiştir. Kökün ifade ettiği anlam için bu çeşitli kelimeler kullanılmıştır.
(Bknz: Bakara,130; Nisa,127; Tevbe,59,120; Meryem,46; Enbiyâ,90;Kalem,32; İnşirah,/8)

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez.
Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece,
Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.”
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

Regaip Kandilinde Nasıl İbadet Edilmeli?

2019 Regaip Kandili ise bugün yani 7 Mart Perşembe’ye tekabül etmektedir.
Recep ayının bu seneki ilk Cuma gecesi, yani perşembenin cumaya bağlandığı bu mübarek gecede, biz kullara Allah’ı (c.c.) zikretmek, O’nun (c.c.) rızası için ameller işlemek, tefekkürde bulunmak, bol bol dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, Allah’ın (c.c.) kelamı Kur’an-ı Kerim ile ilimlenmek yapılabilecek en manalı ve hayırlı davranışlardandır.

Kandilleri bir vesile olarak görüp Allah’a ve ibadete yönelmek şüphesiz kul için en hayırlı davranış şeklidir. Kandiller için yapılacak Kur’an’da belirtilmiş belli başlı ibadetler yoktur. Fakat bu mübarek günlere yakışır şekilde hareket etmek en güzel ibadetlerden olacaktır.

Kandil günleri bol bol Allah’ın (c.c.) Kelamı Kur’an’ı okumak, dinlemek;
Tefekkür ederek, ayetleri anlamak ve Allah’ın (c.c.) rızasını gözeten bir kul olmanın yollarını aramak;
Peygamber Efendimize (s.a.v.) çokça salavat getirmek;
Kaza namazlarını kılmaya gayret etmek ve nafile namazlar kılınarak bol bol şükür ve tövbe etmek;
Mümkünse oruç tutmak;
Büyük bir inançla tövbe istiğfar etmek;
Müslümanlarla helalleşmek;
Küs olunanlarla barışmak, küsleri barıştırmak
gibi davranışlar bu mübarek günlere yakışacak davranışlardır.


Bir önceki yazımızda Kafirun Suresi Anlamı, Okunuşu ve Önemini kaleme aldık.
İlgili diğer yazılardan bazıları;
Tesbih Çekmenin Faziletleri
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
İnşirah Suresinin Meali, Okunuşu ve Önemi
Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?
Şeytanı Uzaklaştıran Mübarek Dua; Ayet-el Kürsi
Mevlid Kandili’nde Yapılacak İbadetler
İman Artıp Eksilir Mi?

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.