Şeytanı Uzaklaştıran Mübarek Dua; Ayet-el Kürsi

Ayet-el Kürsi

Medine’de nazil olan Bakara Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir. Birçok ayet-i kerimesi için de özel iniş sebepleri vardır. Bakara Suresi’nin 255. ayetinde yer alan Ayet-el Kürsi, içerisinde Allah’ın (c.c.) kürsüsü zikredildiği için bu ismi almıştır.

Tefsir kitaplarında, Ayet-el Kürsi ayeti indiği zaman Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit’i çağırarak bu âyet-i kerimeyi yazdırdığı kaydedilmiştir.

〉 Okunuşu :

“Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

〉 Anlamı :

“Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.”

Ayet-el Kürsi’nin Faziletleri

Ayet-el Kürsi ya da Ayetü’l-Kürsi adıyla anılan Bakara 255. ayet-i kerime, hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle çok okunan, hadislerde sık sık yer verilen ve anlatılan, şifa ve korunmaya vesile kılınmış bir duadır. Nasıl ki Kelime-i şehâdet ile İhlâs sûreleri İslam inancının özünü içeriyor ve kullarına Rabb’lerini tanıtıyorsa, işte Ayet-el Kürsi de çok deha detaylı bir şekilde bu özellikleri taşımaktadır.

İslam Tarihinde anlatıldığına göre ve Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Muhammed bin Hanefiyye’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Ayet-el Kürsi indiği vakit dünyada bazı olağanüstü olaylar yaşanmış ve  putlar yerlere düşmüştür.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ayet-el Kürsi ve onun faziletleri ile ilgili pek çok hadis-i şerifi olduğu görülmektedir. Hadisler doğrultusunda da Ayet-el Kürsi’nin üzüntü ve keder anlarında bu kasvetten kurtulmak için, kötülükten ve şeytanın vesvesesinden Allah’a (c.c.) sığınmak için bir koruma ve deva duası olduğu bilinmektedir.

Ayet-el Kürsi ile İlgili Hadis-i Şeriflerden Bazıları

– “Hz. Muhammed (s.a.v) kendisine “Yâ Rasulullah, Kur’ân-ı Kerim’in hangi Sûresi derece bakımından daha büyüktür?” Diye soran Sahabe’ye, “İhlâs Sûresi” buyurdu. Daha sonra yine o sahabe “Kur’ân-ı Kerim’de hangi ayet fazilet bakımından daha üstündür?” diye sorunca da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ayet-el Kürsi’dir” buyurdu.” (Darimi)

– “Hz. Peygamber (s.a.v.) , Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür” diye sorup “Ayet-el Kürsi’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir.” (Müslim, Müsâfirîn)

“Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “Evinde, Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan ziyan veremez. Nazar değmez.” (Deylemi)

– “Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “Her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi’yi okuyanın Cennete girmesi için hiç bir engel yoktur.” (Nesai)

– “Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp daima çıkar.” (Hakim)

–  “Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kürsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın (c.c.) zimmetinde olur.” (Heysemi)

– “Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

“Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kürsi’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı anında okursa, Allah (c.c.) ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

“Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kürsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah (c.c.) o yemeğin ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

– “Efendimiz (s.a.v.) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

“Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a (c.c.) yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kürsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah ü Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Bir önceki yazımızda şu an içinde bulunduğumuz ay olan Tövbe Ayı; Cemaziyelevvel ayını anlattık.

İlgili yazılar ise; İnşirah Suresinin Meali, Okunuşu ve ÖnemiHastalar İçin Okunacak DualarMâun Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri – Tesbih Çekmenin Faziletleri – Kâbe Tavafında Hangi Dualar Okunur? – Doğru Dua Etmenin ÖnemiUmreye Gidenleri Uğurlama Duası – Kurban Keserken Okunacak DualarDua İçin En Makbul Zamanlar Nelerdir?  Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.