Tebbet Suresinin Önemi, Anlamı ve Türkçe Okunuşu

Tebbet Suresi

Kur’an’ın 111. suresi olan Tebbet suresi, 5 ayetten oluşmaktadır.

Mekke döneminde nazil olan Tebbet, nüzul sıralamasında ise 6. suredir ve öncesinde Fatiha suresi, sonrasında da Tekvir suresi nazil olmuştur.

Surede geçen ilk kelime olan Tebbet; kurusun, kahrolsun gibi anlamları karşılamaktadır ve sureye de ismini vermektedir. Fakat Tebbet, Leheb suresi ya da Mesed suresi olarak da bilinmektedir.

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb
Seyaslâ nâran zâte leheb
Vemraetuhû hammâlete’l-hatab
Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Tebbet Suresinin Faziletleri

Tebbet suresi Mekke döneminde, insanları İslam’a çağırma gayreti devam eden bir dönemde, Ebu Leheb ile ilgili bir olay üzerine nazil olmuştur.

Şuara suresinin 214. ayetinde Allah (c.c.) Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) önce kendisine yakın olanları uyarıp İslam’a çağırmasını emretmiştir.

"(Önce) en yakın akrabanı uyar."
Şuara Suresi, 214. Ayet

Allah’ın (c.c.) bu emri üzerine Safa tepesine çıkan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), burada Kureyş kabilesi mensuplarını toplamış ve onlara İslamiyet’i tebliğ etmiştir.

Resulullah’ın (s.a.v.) amcası Ebu Leheb de Safa tepesinde tebliğini dinleyenler arasındaydı.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam tebliği amcası Ebu Leheb’i sinirlendirmiş ve Resulullah’a (s.a.v.);
Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” diye kızmıştır.

Ebu Leheb’in Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kureyşli kabileyi İslamiyet’e davet etmesine kızıp, Resulullah’a (s.a.v.) kahrol, kuruyup kal anlamına gelen “tebbet” kelimesini sarf etmesi üzerine de Tebbet suresi nazil olmuştur.
(Buhârî, “Tefsîr”, 111; Tirmizî, “Tefsîr”, 111)

Tebbet suresinin ilk üç ayet-i kerimesinde Resulullah’ın (s.a.v.) Kureyşlileri İslam’a davet etmesini büyük bir öfke ve nefretle karşılayan amcası Ebu Leheb işlenmiştir. Bu ayetlerde Ebu Leheb’in bu davranışı kınanarak kendisini bekleyen kötü sondan, cehennem azabından bahsedilmiştir.

Son iki ayette de Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) ettiği eziyetlerle bilinen, Ebu Leheb’in eşi Ümmü Cemil Erva’nın da cehennemde yanacağı bildirilmiştir.

Tebbet suresinin önemli noktalarından birisi, konusu ve konuyu ele alış bakımından tek olmasıdır.
Şöyle ki; İslam düşmanları, dürüst davranmayan kişiler ve yalancılar başka surelerde de işlenmiştir. (Örneğin Kafirun ya da Münafikun sureleri.)
Fakat Tebbet suresinde sadece İslam karşıtları konu edilip uyarılmamış, bu hususta direkt olarak belli bir şahıs(lar) konu edilmiştir.

Tebbet suresinin önemini ve gücünü anlamak için dikkat edilecek daha birçok nokta vardır.
Tebbet suresi, İslamiyetin henüz yayılmaya başlamadığı, Müslümanların çok az İslam karşıtlarının ise çok yoğun sayıda olduğu bir dönemde inmiştir. Bu dönemde bölgenin en güçlü boylarından olan Kureyş boyuna bağlı ve dönemin en güçlü kabilelerinden olan Hamişiler’in reisi de Ebu Leheb’tir. İşte böyle bir dönemde, güçlü bir reis olan Ebu Leheb hakkında ağır ifadeler kullanabilmek sadece Allah Teala’nın (c.c.) Resulullah’ı (s.a.v.) koruyup gözetmesiyle mümkün olmuştur.

İniş sırasında 6. sure olarak ilk inen surelerden olan Tebbet suresi, Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceği bildirilmiş ve Ebu Leheb bu surenin inişinden 10 yıl sonra tıpkı surede bildirildiği gibi imansız olarak ölmüştür.

İşte tüm bu hususlar da Resulullah’ın (s.a.v.) Hak Peygamber oluşunun çeşitli yönlerden ispatı niteliğindedir.
(Âyât ve süver, s. 94; krş. Fahreddin er-Râzî, XXX, 168)


Bir önceki yazımızda sizler için Hacca Giderken Yanımıza Almamız Gereken Eşyalar Nelerdir? sorusuna detaylı bir şekilde yanıt verdik.
İlgili diğer yazılarımızdan bazıları ise şöyle;
Kafirlere İtaat Etmek
Peygamber Efendimize (s.a.v.) Saygının Önemi
İman Artıp Eksilir Mi?
Kureyş Suresinin Okunuşu, Meali ve Faziletleri
İhlas Nedir? Dinde İhlas!
İslam ve Tasavvuf
İslam’da Kudüs’ün Önemi

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.