Telbiye Nedir?

Telbiye Nedir? Lebbeyk Ne Demek?

Telbiye, kelime anlamı olarak icabet etmek demektir. Lebbeyk sözcüğü ise “buyurun, ne emrettiniz, emrinize amadeyim” gibi anlamlara gelir.

Dini bir terim olarak Telbiye getirmek “Lebbeyk demek, lebbeyk okumak, lebbeyk duası” şeklinde kullanılır.

Telbiye, Allah’ın (c.c.) davetine icabet etmekten söz edilen bir zikirdir. İslam inancında telbiye getirmek hac ve umre için niyet eden mü’minlerin; ihrama girerken söyledikleri bir zikirdir. İhrama girerken ile sınırlı değildir telbiye getirmek; ihrama girdikten sonra, hac ve/veya umreye dair yapılması gereken bazı sorumlulukları yerine getirirken de lebbeyk zikredilebilir.

Allah’ın (c.c.) davetine icabet ediyor olan hacı ve mutemir (umre yapan kişi) adaylarının ihrama girerken telbiye getirmesi bu yüzdendir.

Telbiyenin şartı dil ile de yapılmasıdır. Yalnızca kalp ile telbiye getirmek yerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de yaptığı gibi bunu sesli bir şekilde zikretmek gerekir.

**Kabe’nin Hz. İbrahim (a.s.) zamanında temellerinin yükseltildiği Kur’an ayetlerinde yer alan bir bilgidir ve birçok İslam Tarihi kitabında, hadislerde ve alimlerin aktardıklarında hac ibadetinin ezelden beri var olduğu bilinmektedir.

Konu ile ilgili İbn Abbas’tan rivayetle aktarılan bir hadis-i şerifte şunları anlatmaktadır;

“Hz. İbrahim’in (a.s.) Kabe’yi yeniden inşasının ardından kendisine Allah ü Teala (c.c.) kendisine “Hac için insanları davet et.” emrini vermiştir. Hz. İbrahim (a.s.) de “Benim sesim onlara ulaşmaz.” demiştir.  Allah (c.c.) ise Hz. İbrahim’e “Sen davet et, sesini duyurmak bana aittir.” buyurmuştur. Bunun üzerine de Hz. İbrahim (a.s.) “Ey insanlar! Beyt-i Atik’i haccetmeniz sizlere farz kılınmıştır!” diye yüksek sesle nida etti. Bu sözleri yer ile gök arasında bulunanların hepsi işitti. “Görmüyor musunuz? İnsanlar en uzak yerlerden icabet edip geliyorlar.”” (İbn Hacer, Fethü’l-Bârî, 4/152)

Nasıl Telbiye Getirilir?

Hz. Ömer’in (r.a.) rivayetine göre;

“Ben telbiyeyi Resûlullah’ın (mübarek ağzından) aldım (öğrendim). O şöyle buyuruyordu: “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike lek.”

Başka birçok kaynakta da telbiye sözlerine bu şekilde yer verilmiştir.

Telbiye – Lebbeyk Duası Arapça

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

Telbiye – Lebbeyk Duası Türkçe Okunuşu

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk, lâ şerike lek”

Telbiye – Lebbeyk Duası Türkçe Anlam(lar)ı

“Allah’ım, davetine isteyerek uydum, emrine amadeyim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Sana yöneldim, hamd senin, nimet senin, mülk de senindir. Eşin ve ortağın yoktur.”

“Hizmetine geldim. Ey Allah’ım! Hizmetine geldim. Senin ortağın yoktur, hizmetine geldim. Hamd ve nimet senindir. Mülk senindir, ortağın yoktur.”

“Allah’ım! Sana itaat ve ibadete hazırım., emrine boyun eğiyorum. Sana ibadet üzereyim. Senin ortağın yoktur, emrine boyun eğiyorum. Hamd ve nimet gerçekte Senindir, mülk de Sana mahsustur. Senin ortağın yoktur.”

“Buyur Allah’ım buyur! Buyur ki senin ortağın yok, emrine amadeyim buyur! Hamd sana, nimet senden ve mülk senin. Senin ortağın yoktur.”

“Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk (kâinatın mutlak hükümranlığı) senindir. (Bunların hiçbirinde) senin ortağın (ve benzerin) yoktur.”

(Müslim, Sahih, Kitabü’l-Hacc, 3; İbn Mâce, Sünen, Menasik, 15; Ebû Dâvud, Menasik, 26)

 

Bir önceki yazımızda Hastalara ve Hastalıklara Karşı Okunacak Dualardan bahsettik.

İlgili diğer yazılardan bazıları ise; Kâbe Tavafında Hangi Dualar Okunur? –  Hac ve Umre Aşısı Nerelerde Yaptırılır? –  Kaç Çeşit Hac Vardır? – Kur’an’a Uygun İlk Hac Ne Zaman Yapıldı? –  2019 Yılı Hac Kaydı ile İlgili Tüm Merak Edilenler – Hac İbadetinin Temelleri Nasıl Atıldı? – Hac Nasıl Yapılır?

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.