Tin Suresi Meali, Önemi ve Türkçe Okunuşu

Tin Suresi

Tin suresi, Kur’an-ı Kerim’in 28. suresidir ve 8 ayetten oluşmaktadır.

Mekke döneminde nazil olmuştur. Nüzul sırası olarak ise Tin, 95. sırada inen suredir. Tin suresi Büruc suresinden sonra, Kureyş suresinden ise önce inmiştir.

Tin suresi Kur’anın kısa sureleri arasındadır. Bunun yanında yemin ile başlayan yirmi üç sureden yirmi birincisidir. Tin suresinde 4 ayrı konuya yemin edilmektedir.

Tin suresi ismini ilk ayette geçen “tîn” kelimesinden alır. Tin, incir demektir.

Tin suresi insanın yaratılışına, değişimine işaret eder. Tin suresi, insanın yaratılış ve değişen hallerine işaret etmekle birlikte, günahkar insanın esfele safilin’e (aşağıların en aşağısına) tenezzül edeceği, mümin ve salih insanların ise sayısız sevap alacağını anlatmaktadır.

Tin Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. Sinâ Dağına andolsun. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

Tin Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Vettiyni vezzeytuni. Ve turi siyniyne. Ve hazelbeledil´emiyni. Lekad halaknel´insane fiy ahseni takviymin. Sümme redednahü esfele safiliyne. İnnelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuu. Fema yukezzibuke ba´du biddiin. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

Tin Suresinin Önemi

Tin suresi yeminle başlayan surelerdendir. Surede İslam’da yeri önemli olan varlıklara yemin edilir ve insanın ne kadar değerli ve ayrı yaratılmış olduğu vurgulanır.

Tin suresinin ana fikri bedenî, zihnî ve kalbî yetenekleriyle insanın evrendeki yeri ve sorumluluklarıdır.

Tin suresi değerli şekilde yaratılan insanın dnya yaşantısıyla kendi değerini kendinin belirleyebileceğini anlatır. Kötü ahlak üzerine hayatını sürdürmeyi seçen insanlar, yaptıkları yanlışlarla, saptıkları günahlarla kendi değerlerini kendileri düşürür.

Allah (c.c.) rızasından ve emirlerinden yüz çevirerek hayatını sürdürmeyi seçen ve kendisinin değerini Allah (c.c.) katında düşüren insan kendisini bekleyen sonun da bilincinde olmalıdır. Kötü tercihleri kendi bilinciyle seçen insan aşağılarda olmayı da tercih etmiş, azabı bile isteye seçmiştir.

Allah’ın (c.c.) emirlerini bilen, bu dünyadaki sorumluluklarının bilincinde olan, güzel ahlak üzerine yaşayıp salih amel işleyen insanlar ise değerlerini çok çok daha yükseklere taşırlar. İman sahibi olup hayatını düzgün sürdüren salih kulların bu temiz yaşamının da ödüllendirileceği bildirilmiştir.

Tin suresinde iyiyi ve salih ameli tercih eden insan övülmüş, hesap ve ceza gününü yalanlayan, Allah’ın (c.c.) hükümlerini dinlemeyenler kınanmıştır.

Tin suresinde hüküm verenlerin en yücesinin Allah Teala (c.c.) olduğu bildirilmiştir.

Tin suresi kısa ve net bir şekilde, insanın Allah (c.c.) katında yaratılan en üstün varlık olduğunu, ona bahşedilen bilinçle de dünya hayatında gerçekleştirdiği iyi ve kötü amellerin sorumluluğunu alarak ahirette buna göre hesap verileceği bildirilmiştir.


Bir önceki yazımızda Nazara Karşı Hangi Dualar Okunabilir?
İlgili yazılardan bazıları;
İnsanın Yaratılışı!
Cennetle Müjdelenen Ameller
İman Artıp Eksilir Mi?
Kur’an-ı Kerim’de “Ahlâk”
Riyakarlık ve Riyadan Uzak Durma
Kur’an-ı Kerim, Ahirete Hazırlık ile İlgili Neler Söylüyor?
İslamın İlk Basamağı; Kelime-i Şehadet

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.