Üç Ayların Başlangıcı; Recep Ayı!

Recep veya Receb; Arapça kökenli bir kelimedir ve dilimizde her iki şekilde de kullanılır.
Kelime anlamı olarak receb; saygı, hürmet ve tazim gibi anlamları karşılamaktadır.

Recep ayı Hicri takvimin 7. ayıdır. Aynı zamanda Üç Aylar’ın başlangıç ayı ve de Haram Aylar‘dan birisidir.

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında,
Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü
haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur.
Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin..."
Tevbe Suresi, 36. Ayet

Tevbe suresinin 36. ayetinde bahsi geçen haram aylardan birisi de Recep ayıdır. Bu aylar “hürmet edilen” aylardır.
Haram aylar Recep, Zülkade, Zülhicce ve Muharrem aylarıdır.

Recep Ayının Önemi

Bu mübarek ay ile ilgili Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.);
"Allah'ım! Receb'i ve Şâban'ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl,
bizi Ramazan'a ulaştır." buyurduğu rivayet edilmiştir.
(Camiü's-sağir, 2/90 ;Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259 )

Recep, Şaban ve Ramazan ayları, üç aylar olarak bilinen mübarek aylardır.
Mübarek mevsim üç ayların ilk ayı da Recep ayıdır.
Bu aylar içerisinde bazı günler kandiller olarak karşılanır ve Ramazan ayında oruç farz iken üç aylarda genel anlamda da daha fazla nafile ibadetler de edilir.

Receb ayının ilk Cuma gecesi Regaip Kandili olarak karşılanır. Ayrıca yine bu ayın 27 gecesi de Miraç Kandili olarak idrak edilmektedir.

Recep ayı içerisinde İslam tarihinin iki önemli gecesi yer almakta ve özellikle bu günler Allah’a (c.c.) ibadet etmek ve Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaya çalışmak için daha çok gayret edilmesine vesile olmaktadır.

"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa,
tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa
(mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır.
Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun
ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak
Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.
Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.
Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca
başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.
Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık
Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir."
Bakara Suresi, 184. - 185. Ayetler

Ayet-i kerimelerden anlaşılacağ üzre üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınmıştır. Recep ve Şaban ayları ile ilgili böyle kesin bir hüküm ise yoktur. Yalnızca hadis-i şeriflerden ve İslam kaynaklarından edinilen bilgiye göre denilebilir ki; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara nazaran çok daha fazla nafile oruç tutmuştur. Fakat Hz. Muhammed (s.a.v.) Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmemiştir.
(Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79)

Sahih bilgiler doğrultusunda denilebilir ki Recep ayının her günün oruçla geçirmenin dini bir dayanağı yoktur fakat Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmak bu ayın ruhuna yakışan bir hayırdır.

Recep ayı “recm ayı” olarak da bilinmektedir. Bu görüş, mü’minlere eziyet ve zahmet vermemesi için şeytanların bu ayda taşlandığını, kovulup uzaklaştırıldığını savunur.

Ayrıca bazı kaynaklarda Hz. Nuh (a.s.) ve kavminin, Recep ayında gemiye binerek tufandan kurtuldukları belirtilmiştir.

Recep ayı içerisinde barındırdığı Regaip ve Miraç gibi mübarek gecelerle ne denli faziletli bir ay olduğunu zaten gösteren mübarek bir aydır.

Recep ayını Allah’ı (c.c.) bol bol zikrederek, vakit namazlarından kaçırılmış olanlar var ise Recep ayının hürmetine kaza namazlarına ağırlık vermeye gayret ederek, nafile namazlar kılarak, sağlığın el verdiği kadarıyla bazı günlerini oruçlu geçirerek, tövbe istiğfar ederek çokça dua etmek, bol bol Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ve en önemlisi Kur’an-ı anlayıp tefekkür ederek geçirmek şüphe yok ki bu ayın faziletinden yararlanabilmenin en mübarek şekli olacaktır.


Bir önceki yazımızda Regaip Kandili hakkında bilgiler verdik.
İlgili diğer yazılardan bir kısmı;
Kaza Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?
Miraç ve Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa Hakkında Merak Edilenler!
Asr-ı Saadetten Kıyamete; Cemaat ile Namaz
Allah’ın (c.c.) Sıfatları
Mevlid Kandili’nde Yapılacak İbadetler
Kur’an-ı Kerim, Allah Sevgisi İçin Neler Söylüyor?

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.